הודעות מערכת

יש בעיות?


יש לפנות לרכז הממונה לסיוע,
כמו כן, ניתן לפנות במייל ל - arielkatz@noal.org.il

פורסם ב 2016-09-22 13:53:52

חוברת הדרכה - מערכת אישור פעילויות


לקריאת חוברת ההדרכה של מערכת אישור הפעילויות לחצו כאן !

פורסם ב 2016-09-22 13:53:01

ברוכים הבאים למערכת אישור הפעילויות!


בעת פתיחת פעילות חדשה יש:
* לפתוח טופס חדש בהתאם לסוג הפעילות
* לקבוע תחקיר עם רכז ממונה ולאשר אצלו את הפעילות
* לקבל אישור לפעילות והנחיות ממרחב חיים

פורסם ב 2016-09-21 15:46:29